Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

krótko

Unieszkodliwianie odpadów

poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, po to aby nie zagrażały ludziom i środowisku np. parowanie, suszenie, strącanie, fermentacja, składowanie na składowiskach

nosmartresize