Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

krótko

10 000 000 kg szkła

Jeżeli każdy Polak wyrzuci jeden słoik po dżemie w ciągu roku, to na składowisko trafi 10 000 000 kg szkła.

nosmartresize

Pył zawieszony - o co tyle hałasu?

c_300_300_11206570_00_images_wios.pngW ostatnich dniach w mediach wrze od niepokojących informacji na temat wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Problem jest bardzo poważny, bo dotyczy nas wszystkich. Pył PM10 to cząsteczki o średnicy 10 mikrometrów, które ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary nie opadają, lecz długo utrzymują się w powietrzu (są "zawieszone", stąd ich nazwa).

Są groźne dla zdrowia i życia, ponieważ z łatwością wnikają do dróg oddechowych powodując trudności z oddychaniem, kaszel. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych. Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Drobne frakcje pyłów (PM2,5, czyli o średnicy poniżej 2,5 mikrometrów) mogą przenikać do krwiobiegu. Dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. W dni, w których stężenie pyłów przekracza dopuszczalne normy* osoby z grup szczególnie narażonych (dzieci, osoby starsze, osoby już chorujące na choroby układu oddechowego czy krwionośnego) nie powinny przebywać na zewnątrz. 

Gdzie można sprawdzić aktualne odczyty oraz prognozy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu? W ramach monitoringu powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywane są, analizowane i gromadzone dane dotyczące poziomów stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w strefach województwa mazowieckiego (Warszawa, Płock, Radom i pozostała część województwa). Gmina Wołomin podjęła starania o przywrócenie stacji pomiarowej na terenie miasta, która istniała do roku 2013, tak aby mieszkańcy byli na bieżąco informowani o jakości powietrza.

Wyniki pomiarów oraz lokalizację punktów pomiarowych można śledzić na stronie Systemu Oceny Jakości Powietrza WIOŚ

* dopuszczalne średnie dobowe stężenie PM10 wynosi 50 μg/m3 "