Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

krótko

Składowisko odpadów

obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, zabezpieczony przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko

nosmartresize

Usuwanie gniazd szerszeni

c_657_620_11206570_00_images_plakaty_szerszen.jpgUsuwanie gniazd szerszeni nie leży w obowiązku Straży Pożarnej chyba, że występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. W przypadku, kiedy obserwujemy zwiększoną liczbę owadów błonkoskrzydłych w naszym otoczeniu lub nawet zauważyliśmy gniazdo - takie zagrożenie nie występuje. Jedyną sytuacją, w której wezwanie straży pożarnej jest uzasadnione, jest zlokalizowanie gniazda w placówce publicznej (przedszkola, szkoły, urzędy, szpitale itp.). Wówczas o pomoc można się zwrócić do straży, a ta ma obowiązek przyjechać i usunąć gniazdo.

Samodzielne usuwanie gniazda jest niebezpieczne. Dlatego w sytuacji, kiedy zauważyliśmy gniazdo lub podejrzewamy jego obecność należy zwrócić się do profesjonalnej firmy, która usuwa gniazda os i szerszeni bezpiecznie. Powyższe zasady zostały określone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej 10 lipca 2009 r. w „Zasadach postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych".

Dlaczego tak jest?

Wbrew powszechnej opinii, większość gniazd os czy szerszeni to nie duże okrągłe kule wiszące pod dachem, lecz siedliska zlokalizowane w dziurach. Straż pożarna nie dysponuje środkami chemicznymi do usunięcia owadów, firma dezynfekcyjna owszem. Może ona przeprowadzić zabieg usuwania gniazda os czy szerszeni dużo efektywniej i szybciej.

c_636_900_11206570_00_images_plakaty_szereszenie.jpg